Privacyverklaring

Bionomic respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens op een manier die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring is van toepassing als u een bezoeker van deze website, klant, leverancier, toekomstige medewerker of een andere zakelijke relatie bent. Bionomic draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Bezoekgedrag en analyse

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver. Deze gegevens helpen ons om u de juiste informatie op de site te bieden. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 1. IP-adres
 2. Datum en tijd van bezoek
 3. Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 4. Inhoud van het verzoek (specifieke site)
 5. Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 6. Omvang van de overgedragen gegevens
 7. Website waar het verzoek vandaan komt
 8. Browser, taalinstellingen, browserversie en besturingssysteem

Deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker en het klikgedrag op de website statistisch te analyseren. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om de website te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verschaft.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de informatie van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website voor ons samen te stellen en om zijn adverteerders te voorzien van informatie over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bionomic heeft hierop geen invloed.

Contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website. Wij vragen u de volgende informatie te verstrekken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijfsnaam
 3. E-mailadres
 4. Voorkeur voordienst
 5. Telefoonnummer (indien van toepassing)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de gegevens die u via het contactformulier hebt verstrekt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. Daarnaast is een deel van deze gegevens gekoppeld aan uw zoek- en klikgedrag op de website. Door het verzamelen van deze informatie kunnen we leads onderscheiden onder onze websitebezoekers en deze naar wens segmenteren.

Externe diensten en content op onze website

Onze website kan verwijzingen (bijv. hyperlinks, banners of knoppen) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Bionomic  verbonden is aan deze andere websites of hun eigenaars. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving door deze derde partijen.

Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de aanbieders van diensten en/of content waarvan wij gebruik maken en die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens:

 1. Facebook
 2. Google+
 3. LinkedIn
 4. Twitter
 5. YouTube
 6. Flickr
 7. Instagram

Administratie, webshop en financieel management

Bionomic beheert en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn met betrekking tot verkoop, inkoop, advies, bestellingen, leveringen, facturen, de webshop, financieel management en andere diensten:

 1. Naam
 2. Telefoonnummer (werk)
 3. Faxnummer
 4. E-mailadres
 5. Bedrijfsadres
 6. Telefoonnummer (privé)
 7. E-mailadres
 8. Functie van contactpersonen
 9. Klantnummers
 10. Locatie en postadres
 11. Kamer van Koophandel-nummer
 12. Btw-nummer
 13. Rekeningnummer
 14. Website en andere zakelijke informatie
 15. Bestelgegevens
 16. E-mailberichten

Juridisch en intern management

Voor contractbeheer, intellectueel eigendom, procedures voor geschillenbeslechting en het beheer van klachten of gerechtelijke procedures verwerkt Bionomic de volgende gegevens:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Functie
 4. Geboortedatum
 5. Geboorteplaats
 6. Kamer van Koophandel-nummer

Marketing en communicatie

Voor het verwerken, verzamelen, registreren en gebruiken van persoonsgegevens ten behoeve van acquisitie en het beheren van zakelijke relaties verwerkt Bionomic de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. E-mailadres
 4. Bedrijfsnaam
 5. Foto’s van klanten en contactpersonen

Grondslagen van verwerkingen

Wij hebben de volgende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens:

 1. er is toestemming verkregen van de betrokkene;
 2. verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract;
 4. verwerking is noodzakelijk voor een rechtmatig belang.
  1. Het rechtmatige belang is gebaseerd op het volgende: De verwerking is noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van de normale bedrijfsvoering en het onderhouden van de relatie met u.

Plaatsen van cookies

Wij maken op onze website gebruik van “cookies“. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser wordt opgeslagen op uw computer op het moment dat u de website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. De opgeslagen informatie verstuurt uw browser opnieuw naar ons bij uw volgende bezoek aan onze website.

Welke cookies gebruiken wij?

We maken een onderscheid tussen verschillende categorieën van cookies.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan opgeslagen browserinstellingen zodat u onze website optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website verder optimaliseren in het voordeel van onze gebruikers.

Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen we een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is. Na het einde van de levensduur van de cookie of wanneer u de cookie verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw verschijnen en u opnieuw om uw toestemming vragen.

Verwerking door derden

Voor de verwerking van uw gegevens wordt tot op zekere hoogte gebruik gemaakt van gespecialiseerde dienstverleners. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen. In overeenstemming met onze verwerkersovereenkomsten zullen zij enkel persoonsgegevens verwerken in opdracht van Bionomic en in overeenstemming met onze richtlijnen.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Bionomic bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, het gerechtvaardigd belang en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw gegevens bewaard?

Uw data wordt opgeslagen in beveiligde datacenters van onze gespecialiseerde dienstverleners in Duitsland. Wij maken gebruik van Google Analytics, data vanuit deze tool wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Hoe houden we uw informatie veilig?

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Uw persoonsgegevens worden, ter beveiliging, versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dit kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten via algemeen@bionomic.nl

 1. Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 2. Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? U kunt dan een verzoek doen tot rectificatie, die wij zullen beoordelen.
 3. Vergetelheid: U kunt een verzoek doen tot de verwijdering van uw gegevens. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 4. Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 5. Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 6. Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 7. Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailingen. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 8. U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijziging van Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Updates van onze Privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan de website regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van eventuele updates.

Laatst bijgewerkt: 10 juli 2024